LUREACI KONKURSU

konkursu na fotografię do wyklejki II wydania książki
Marka Gajdzińskiego

„Harcerski system wychowania”

 

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie przygotowując II wydanie książki Marka Gajdzińskiego „Harcerski system wychowania” ogłosiło konkurs na fotografię, która miała znaleźć się na jednej z wyklejek, zamiast zamieszczonej tam w I wydaniu fotografii przedstawiającej Autora w otoczeniu licznego grona harcerzy.

 

 

W zakreślonym terminie (do 30 września br.) na adres wydawnictwa NWH nadesłano pocztą elektroniczną 48 fotografii. Wszystkie prace przekazano Jurorom, którymi zgodzili się być znani graficy Tomasz FryczMarcin Wicha, twórcy znanej firmy projektowej i doradczej Frycz i Wicha.

W dniu 9 października otrzymaliśmy protokół obrad Jury, które – w pełnym dwuosobowym składzie – spotkało się w piątek 5 października, oceniło nadesłane prace i wydało werdykt.

Poniżej przytaczamy protokół obrad Jury w pełnym i oryginalnym brzmieniu:

 

Werdykt Jury

Warszawa, 5.10.2012

 

Jury zebrało się na naradę i uchwaliło, co następuje.

§ 1.
Poziom nadesłanych prac jest wysoki, a zebrane fotografie mają dużą wartość dokumentalną i sentymentalną.

§ 2.
Biorąc pod uwagę, że nagrodzone zdjęcie zostanie wydrukowane na wyklejce książki, Jury musi uwzględnić nie tylko poziom merytoryczny, lecz także następujące kwestie techniczne:

-
wygląd w druku czarno-białym;
- 
dostosowanie kompozycji do funkcji wyklejki (poziomy format, linia zgięcia w połowie szerokości).

§ 3.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, a także wartość artystyczną, Jury proponuje przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody i zarekomendować Wydawcy opublikowanie obu nagrodzonych zdjęć. Jury sugeruje, żeby przeznaczyć na to obie wyklejki.

§ 3.1
Na pierwszej wyklejce Jury proponuje umieścić zdjęcie „Dobosz i inni”.

Praca jest efektowna. Odznacza się czytelną kompozycją, ma dobry kontrast, bogatą skalę szarości. Powinna dobrze wyglądać po wydrukowaniu. Jury doceniło wyraźne odwołania do harcerskiej tradycji i element humoru.

§ 3.2
Na drugiej wyklejce Jury proponuje umieścić pracę „Druhna”.

Zdjęcie jest proste i ujmujące. Stanie się uzupełnieniem i kontrapunktem dla pierwszej wyklejki, przypominając czytelnikom, że harcerstwo nie jest wyłącznie domeną chłopców.

§ 4.
Ponadto Jury pragnie wyróżnić jeszcze trzy zdjęcia, w nadziei, że Wydawca zdecyduje się je wydrukować na stronach wewnętrznych. Trzema równorzędnymi wyróżnieniami postanowiono uhonorować następujące prace:

§ 4.1
„Hip, hip, hurra!”

Uwagę jury zwrócił kontrast dwóch grup postaci, z których jedna jest dynamiczna, a druga statyczna. Można w tym dostrzec symboliczne przedstawienie dwóch stron harcerskiego życia.

§ 4.2
„Tłum w kształcie lilijki”.

Za udokumentowanie niezwykłego wydarzenia i spektakularny kadr.

§ 4.3
„Na wysokiej połoninie”

Za reporterski charakter i wartość pamiątkową.

§ 5.
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom i gratuluje laureatom.

 

Na tym obrady zakończono.

Podpisano:
Frycz i Wicha

 

Tyle i aż tyle Jury. Ponieważ Dostojni Jurorzy oceniali anonimowe prace, nadali im swoje własne robocze tytuły. Podajemy więc teraz dokładne, „spersonalizowane” wyniki konkursu:

 

Dwie równorzędne nagrody pierwsze zdobyli:

Michalina Kupper – za pracę przesłaną w pliku IMG_8974-1
(tyt. wg jury: „Dobosz i inni”)

 

Jan Onderka – za pracę przesłaną w pliku IMG_9014 (tyt. wg jury: „Druhna”)

 

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Michalina Kupper – za pracę przesłaną w pliku IMG_8915-001
(tyt. wg jury: „Hip, hip, hurra!”)

 

Radosław Mielczarek – za pracę przesłaną w pliku DSC_1606-1.NEF
(tyt. wg jury: „Tłum w kształcie lilijki”)

 

Krzysztof Mika – za pracę przesłaną w pliku NWH_KM3
(tyt. wg jury: „Na wysokiej połoninie”).

 

Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom! Ogromnie dziękujemy też wszystkim autorom, którzy nadesłali fotografie na nasz konkurs.

Dziękujemy także Wysokiemu Jury, któremu też współczujemy trudu wybierania tych kilku prac spośród wielu innych, niejednokrotnie także bardzo interesujących.

Oczywiście, zastosujemy się do zaleceń Wysokiego Jury i choć przedmiotem konkursu była tylko jedna fotografia na jedną wyklejkę książki, wobec takiej rekomendacji zamieścimy na wyklejkach obie nagrodzone prace. Fotografie wyróżnione wykorzystamy do zilustrowania książki (oczywiście, jeśli wyrażą na to zgodę ich Autorzy).

Nagrody prześlemy laureatom niezwłocznie po odebraniu książki z drukarni – zgodnie z planem ukaże się ona przed końcem listopada 2012 r.

 

Raz jeszcze dziękujemy i gratulujemy!

Zespół NWH

 

www.nwh.com.pl
 

 

konkurs
14–15 maja 2011 r.
Spotkanie instruktorów KIHAM
Fotografie do pobrania

 

 

   

©2010 www.nwh.com.pl