W niedzielę 15 maja 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z grupą około 200 harcerek i harcerzy z organizacji i środowisk tzw. harcerstwa niepokornego. Uczestnicy spotkania przekazali Prezydentowi apel o objęcie patronatem całego polskiego harcerstwa, które w tym roku wchodzi w drugie stulecie swojego istnienia. Zdefiniowali wyzwania stające przed harcerzami, z których kluczowym jest – potrzeba współpracy i współdziałania.

Harcerstwo Niepokorne lat 70. i 80. obejmowało kilkadziesiąt tysięcy harcerek i harcerzy skupionych najpierw w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), a następnie w wywodzących się z nich Niezależnym Ruchu Harcerskim i — po wprowadzeniu stanu wojennego — w niejawnym Ruchu Harcerskim, Duszpasterstwach Harcerskich oraz innych niezależnych nurtach i organizacjach.
Harcerstwo było zawsze szkołą współdziałania, osiągania kompromisu dla dobra wspólnego, godzenia indywidualności z zespołowością. Dziś często trzeba uczyć na nowo umiejętności współdziałania dla wspólnego dobra jakim jest Polska. To jest jedno z wielkich wyzwań dnia dzisiejszego!
– napisali uczestnicy spotkania w „Przesłaniu dla Harcerstwa Drugiego Stulecia”, które wręczyli Prezydentowi Komorowskiemu.
Zdaniem uczestników spotkania, j
eśli polskie harcerki i harcerze w drugim stuleciu istnienia Harcerstwa chcą dobrze pełnić swoją służbę, to powinni, tak jak wielokroć w przeszłości ich poprzednicy, rozpoznać współczesne wyzwania stojące przed Polską. Wyzwania te opisane w apelu do prezydenta zebrano w 10 punktach w formie pytań.
Patronem takiej otwartej i głębokiej debaty na temat przyszłości harcerstwa może być prezydent Bronisław Komorowski, który powinien swoim protektoratem objąć cały Ruch Harcerski – podkreślali uczestnicy spotkania.

Przyrzekaliśmy, że mamy szczerą wolę całym życiem pełnić Służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznymi Prawu Harcerskiemu
— stwierdzili w swoim przesłaniu. — Ideały te, wyniesione z Harcerstwa Niepokornego, staramy się realizować w życiu rodzinnym, zawodowym i obywatelskim.
Instruktorzy Harcerstwa Niepokornego to grupa niezwykle zróżnicowana społecznie i światopoglądowo.
Są wśród nich eksperci w swoich zawodach, często liderzy życia intelektualnego i duchowego, publicznego, artystycznego i gospodarczego. Przybyli na spotkanie harcerze podkreślali też, że tym, co ich łączy, jest właśnie doświadczenie braterstwa i służby.

(komunikat prasowy z 15 maja 2011 r.)

 

W przeddzień debaty i spotkania z prezydentem, w sobotę 14 maja byli instruktorzy KIHAM, NRH, Ruchu Harcerskiego i innych środowisk niezależnego harcerstwa lat osiemdziesiątych spotkali się na kominku w siedzibie Wspólnoty Polskiej.

Poniżej zamieszczamy do pobrania pliki ze spakowanymi (format ZIP i RAR) zdjęciami ze spotkania byłych instruktorów KIHAM i środowisk niezależnego harcerstwa z lat 1980–1989, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 maja 2011 r.

Jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu fotografii dozwolone jest wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora.Publikacja fotografii wykonanych przez
J. Błoniarza tylko za zgodą autora.

Wykorzystanie zdjęć w celach komercyjnych dozwolone jest wyłącznie za zgodą NWH i — odpowiednio — Kancelarii Prezydenta RP i z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

1. Fotografie z kominka w dniu 14 maja 2011 r. (ok. 130 MB)
fot. Jarosław Błoniarz / NWH

2. Fotografie ze spotkania w Pałacu Prezydenckim, cz. 1 (ok. 315 MB)
fot. Jarosław Błoniarz / NWH

3. Fotografie ze spotkania w Pałacu Prezydenckim, cz. 2 (ok. 388 MB)
fot. Jarosław Błoniarz / NWH

4. Fotografie ze spotkania w Pałacu Prezydenckim (ok. 457 MB)
fot. Robert Wierzbicki / NWH

5. Fotografie ze spotkania w Pałacu Prezydenckim (ok. 340 MB)
fot. Wojciech Grzędziński / Kancelaria Prezydenta RP
www.prezydent.pl

 


14–15 maja 2011 r.
Spotkanie instruktorów KIHAM
Fotografie do pobrania

 

NWH tworzy ARCHIWUM
NIEZALEŻNEJ PRASY HARCERSKIEJ
Z LAT 1980-1989.
Na konferencji z okazji XXX rocznicy powstania KIHAM zaprezentowaliśmy płytę zawierającą skany wszystkich archiwalnych numerów
„Bratniego Słowa”
i „Zeszytów Bratniego Słowa”.

 

W dniach 26-28 XI 2010 NWH uczestniczyło w Targach Książki Historycznej w Warszawie. Wystawialiśmy tam dwie książki: „Szczera wola i zniewolenie”
Stanisława Czopowicza oraz
premierową książkę
Andrzeja Janowskiego
„Być dzielnym i umieć się różnić”.
W niedzielę 28 XI na Tragach
odbyło się także spotkanie autorskie ze Stanisławem Czopowiczem.

 

 

   

©2010 www.nwh.com.pl