W przygotowaniu:
 

Robert Chalimoniuk, Gry, pionierka i gawędy obozowe

Książka zawiera wybór tekstów wybitnego instruktora harcerskiego, zgrupowanych
w trzech tytułowych kategoriach. Pierwsza część to zbiór gotowych do wykorzystania, zaawansowanych gier miejskich i terenowych; większość z nich
to gry wymyślone i przeprowadzone przez samego autora. Kolejna, to bogato ilustrowane artykuły o tajnikach pionierki harcerskiej. Trzecia część to refleksje wychowawcze „Orła” (pod tym mianem znano autora), zebrane w formie gawęd
i artykułów publikowanych w prasie harcerskiej.

Książka ukaże się przy wsparciu Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia, ze środków Fundacji PZU

 

Grzegorz Nowik, Polskie związki skautowe i harcerskie 1909-1922

Opracowany przez wybitnego historyka dziejów najnowszych (i znanego instruktora harcerskiego) informator historyczny omawiający rozwój struktur organizacyjnych polskich związków skautowych i harcerskich, działających na ziemiach polskich i w skupiskach polskich na obczyźnie, począwszy od pierwszych kroków skautowych na ziemiach polskich w 1909 r., aż po ukształtowanie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.

Nakładem NWH ukaże się (po aktualizacji uwzględniającej najnowsze badania historyczne) pierwsze wydanie opracowania przygotowywanego do publikacji w związku z wystawą „70 lat harcerstwa polskiego”, zorganizowaną w warszawskim Muzeum Woli wiosną 1981 r., którego wydanie wówczas i w kolejnych latach blokowane było przez władze ZHP.

 
 

   

©2010 www.nwh.com.pl