Zamieszczone tu wybrane teksty prof. Andrzeja Janowskiego są uzupełnieniem wydanej przez NWH książki. Odnoszą się one do osoby Aleksandra Kamińskiego, jego poglądów na harcerstwo i – szerzej – na wychowanie, ale także przybliżają postać prof. Janowskiego — jego opinie w sprawach, o których pisał Kamiński, ale przede wszystkim sądy na temat zadań stojących przed harcerstwem dziś i w przyszłości.

W tym — uzupełnianym przez nas systematycznie — zbiorze znajdą się także teksty pedagogiczne oraz bibliografie publikacji na temat harcerstwa i wychowania. Wierzymy, że teksty te nie tylko pomogą w lepszym poznaniu obu znamienitych harcerzy i pedagogów, ale mogą być też pomocne instruktorom harcerskim, studentom i wychowawcom w przygotowywaniu własnych wystąpień czy prac naukowych.

 

Uwaga: jakiekolwiek dalsze wykorzystanie zamieszczonych tu materiałów, w całości lub we fragmentach, dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych i z podaniem źródła. Szczególnie zalecane jest wykorzystanie ich do zastanowienia i przemyślenia.

 

 

 

   

©2010 www.nwh.com.pl