Zamieszczone tu teksty stanowią uzupełnienie książki Stanisława Czopowicza KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji i odnoszą się do historii Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego oraz do badań nad najnowszą historią harcerstwa, szczególnie harcerstwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

 

Uwaga: jakiekolwiek dalsze wykorzystanie zamieszczonych tu materiałów, w całości lub we fragmentach, dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych i z podaniem źródła. Szczególnie zalecane jest wykorzystanie ich do zastanowienia i przemyślenia.

 

 

 

   

©2024 www.nwh.com.pl