Załączona tu publikacja jest podsumowaniem konkursu dotacyjnego SKOLE Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia za rok 2014. Zespół Kształceniowy fundacji dokonał wyboru spośród różnych pomysłów kształceniowych nadesłanych z różnych organizacji harcerskich i zdecydował się na przedstawienie materiałów, które z jednej strony pokazują różnorodność szkoleń organizowanych w ramach konkursu, a z drugiej mogą być inspiracją dla zespołów przygotowujących kursy w przyszłości.
Zebrany materiał jest ilustracją żywotności całego ruchu harcerskiego.

Wynika to ze specyfiki samych organizacji harcerskich, rzutującej na podejście do kształcenia, jak i specyfiki adresatów danych zajęć, co często determinuje nie tylko ich treść, ale i formę realizacji. Przedstawiony w zeszycie zbiór prezentuje dorobek SKOLE i kilkudziesięciu instruktorów uczestniczących w jego realizacji.
Każde zgłoszenie konkursowe SKOLE 2014 zawierało program kursu wraz z przykładowym konspektem zajęć oraz jego budżetem. Na tej podstawie zespół dotacyjny dokonał oceny i wyboru konkretnych kursów, którym przyznano dotację. Cytowane konspekty zostały więc przez samych uczestników konkursu wybrane i nadesłane jako przykładowe w ramach aplikacji konkursowej. Wybraliśmy ze zgłoszonych do konkursu dotacyjnego prac najciekawsze i opatrzyliśmy je dodatkowym komentarzem.

 

Kasia i Andrzej (redaktorzy Zeszytu SKOLE 2014)

 

Zeszyt SKOLE 2014 – Materiały z konkursu dotacyjnego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia
Redakcja: Katarzyna Dyba, Andrzej Jaworski
Opracowanie: Niezależne Wydawnictwo
Harcerskie

SKOLE_2014_pojedyncze.pdf, Na każdej stronie jest 1 strona tekstu
SKOLE_2014_rozkladowki.pdf, Na każdej stronie są 2 strony tekstu
SKOLE_2014_impozycja_do_druku.pdf, Publikacja do zszycia jak książeczka

 


 

 

   

©2010 www.nwh.com.pl